Gardenphilia DESIGNER wersja PRO (Wsparcie przez 1 rok i opcjonalne szkolenie 1 osoby w obniżonej cenie 400 zł netto*)

Wersja elektroniczna + 12 miesięcy aktualizacji GRATIS

wersja Ilość stanowisk Cena (zł netto)

Gardenphilia DESIGNER PRO 

licencja komercyjna wieczysta

1

2000* zł

2

2400* zł

Gardenphilia DESIGNER PRO 

licencja komercyjna czasowa na 3 miesiące

1 600** zł
2 800** zł

 Gardenphilia DESIGNER PRO

dodatkowe stanowisko

1   600 zł 

* Opcjonalne szkolenie w obniżonej cenie 400 zł netto (płatne dodatkowo), obowiązuje tylko przy zakupie licencji i należy je odbyć w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.

** Umowa przewiduje, że po 4 płatnościach licencja czasowa przechodzi w licencję wieczystą (bezterminową).  Na wersje czasowe nie obowiązują kody rabatowe.

 


Gardenphilia DESIGNER wersja PRO  (Wsparcie przez 2 lata i opcjonalne szkolenie w obniżonej cenie za 400 zł netto*)

Wersja elektroniczna + 24 miesiące aktualizacji GRATIS

wersja Ilość stanowisk Cena (zł netto)

Gardenphilia DESIGNER PRO

licencja komercyjna wieczysta

1

2200* zł

2

2600* zł

 Gardenphilia DESIGNER PRO

dodatkowe stanowisko

600 zł

* Szkolenie w obniżonej cenie 400 zł netto (płatne dodatkowo), obowiązuje tylko przy zakupie licencji i należy je odbyć w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Dla licencji 1-stanowiskowej przysługuje szkolenie 1 osoby, dla licencji 2-stanowiskowej przysługuje szkolenie 2 osób.

 


Gardenphilia DESIGNER wersja EDU

Wersja elektroniczna + 12 miesięcy aktualizacji GRATIS

wersja Ilość stanowisk Cena za każde stanowisko (zł netto)

Gardenphilia DESIGNER EDU 

licencja edukacyjna wieczysta

dowolna 200 zł

Wersja edukacyjna przeznaczona jest dla instytucji edukacyjnych, szkół i uczelni. Zgodnie z udzieloną licencją wersja edukacyjna nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych.

 


Upgrade

Cena jednorazowego upgrade’u

opis wersja Cena (zł netto)

Upgrade

z wersji 1.3 (zakupiona do końca 2014) 800 zł

z pozostałych wersji (zakupionych po 1.01.2015)
1 stanowisko

600 zł

z pozostałych wersji (zakupionych po 1.01.2015)
2 stanowiska

700 zł

Upgrade obejmuje zakup wyższej wersji wraz z 12 miesiącami bezpłatnej aktualizacji (okres aktualizacji liczony jest od dnia wykupienia upgrade’u).

 


Aktualizacja

Cena rocznego abonamentu aktualizacyjnego

wersja Ilość stanowisk Cena (zł netto)

Gardenphilia DESIGNER PRO

aktualizacja na 12 miesięcy

1 360 zł
2 500 zł

Aby skorzystać z powyżej wymienionej ceny aktualizacji, zamówienie musi zostać złożone w terminie do końca miesiąca, w którym wygasa obecny abonament na aktualizację i opłacone w terminie podanym na fakturze pro forma. Po tym okresie użytkownik może skorzystać tylko z wykupienia upgrade’u.

Użytkownik aktualizuje wszystkie stanowiska jakie posiada jednocześnie (nie można zaktualizować tylko części np. 1 stanowiska jeżeli licencja zawiera 2 stanowiska).

 


Do podanych cen netto należy doliczyć 23% VAT.
Uprzejmie informujemy, że zakup programu wiąże się z zaakceptowaniem Regulaminu.

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.