fbpx
Skip to main content

Ogród pokazowy

Zapraszamy do ogrodu pokazowego, który zbudujemy wspólnie z naszymi Partnerami podczas wystawy Zieleń to Życie 2023

Ideą było stworzenie przestrzeni funkcjonalnej w obliczu obecnych wyzwań proekologicznych związanych ze zmianami klimatu i zachowaniem bioróżnorodności przy wykorzystaniu produktów naszych Partnerów.

W ramach koncepcji projektowej, teren ten został podzielony na 2 główne strefy:
– przestrzeń miejska,
– przestrzeń ogrodu przydomowego.

Obie strefy dzięki odpowiedniemu podziałowi przestrzeni łączy wytyczona oś projektu. Główna geometryczna komunikacja z płyt gresowych (Stargres) oraz punktowe nasadzenia dużych drzew (Van den Berk) tworzą ramy kompozycji.

Uzupełnieniem komunikacji jest organicznie ukształtowana nawierzchnia z naturalnych wodoprzepuszczalnych kruszyw (Hanza Way). Zestaw krzewów (szkółka Ulińscy) i bylin (szkółka Marcinkowscy) uzupełniony łąką kwietną (Łąki Kwietne Karol Podyma) oparto o obecne tendencje projektowe i zastosowano na różnych poziomach projektowanej przestrzeni. Dodatkiem podkreślającym charakter ogrodu pokazowego są zastosowane minimalistyczne elementy małej architektury ze stali corten lub aluminium ( Adezz) oraz proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne, np. ogród deszczowy, system ochrony małych zwierząt czy odwodnienie z systemem retencji podziemnej (ACO). W części ogrodowej zastosowano meble (Garden Space) wykonane z materiałów z recyklingu lub elementów naturalnych podlegających kontroli produkcji, oświetlenie niskonapięciowe 24 V (Suslight) o niskim zużyciu energii.

Wszystkie zastosowane w ogrodzie pokazowym produkty i rośliny projektant znajdzie w ofercie naszych Partnerów oraz w zasobach bibliotek programu Gardenphilia DESIGNER dostępnych w postaci kilku tysięcy materiałów i modeli 3D, oraz 8000 tekstur roślin i rozbudowywanej obecnie biblioteki roślin 3D.

Ogród pokazowy znajdować się będzie na terenie zewnętrznym, nr stoiska: T2.

Zapraszamy również na nasze stoisko w hali, gdzie będzie możliwość spotkania zarówno z nami, jak i z naszymi Partnerami. Chętnie przedstawimy Państwu nowości w programie Gardenphilia DESIGNER. Nr naszego stoiska: 73.

Termin wystawy:

31 sierpnia – 2 września 2023 r.

Miejsce wystawy:

EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
Warszawa

Nr naszego stoiska:

Ogród pokazowy: T2 (na zewnątrz)

Stoisko w hali: 73

Informacje dodatkowe:

Andrzej Komakowski

tel: +48 514 781 254

Informacje na temat targów Zieleń to Życie:

Partnerzy: