fbpx
Skip to main content

Rozwiązywanie najczęstszych problemów

1. Problemy z instalacją programu
 • Komunikat o uszkodzonym pliku instalacyjnym
  Jeżeli podczas instalacji pojawi się komunikat o uszkodzonym pliku instalacyjnym, należy wyłączyć na czas instalacji zaporę systemu oraz program antywirusowy (czasem wymaga to restartu systemu dla antywirusa pracującego w tle). 

 • Komunikat o problemie z certyfikatem
  Komunikat pojawia się w trakcie instalacji programu w przypadku, gdy certyfikat poprzednio zainstalowanej wersji programu wygasł po 5 latach.
  W przypadku komunikatu o problemie z certyfikatem, należy, przed instalacją programu pobranego z przesłanego linku, odinstalować wcześniej zainstalowaną wersję programu Gardenphilia DESIGNER. 

2. Problemy z rejestracją licencji
 • Brak okna z przyciskiem „Zarejestruj licencję” 

  • jeżeli na komputerze była zarejestrowana wersja DEMO:

   Jeżeli po uruchomieniu programu, zamiast okna z przyciskiem „Zarejestruj licencję”, pojawia się okno logowania, oznacza to, że na danym komputerze została już zarejestrowana inna licencja programu, np. DEMO. W tej sytuacji należy najpierw usunąć poprzednią licencję.

   W celu usunięcia wersji DEMO, wejdź na dysk C komputera, następnie do folderu Użytkownicy (lub Users) oraz znajdź folder, który ma nazwę taką, jak nazwa konta na komputerze (nazwa używana przy logowaniu do komputera). W tym folderze znajduje się folder „Gardenphilia”, który trzeba usunąć.

   Gdy folder „Gardenphilia” będzie usunięty, po otwarciu programu pojawi się okno, w którym będzie możliwość zarejestrowania licencji kluczem.

  • jeżeli na komputerze była zarejestrowana licencja komercyjna:

   Jeżeli na danym komputerze była już zarejestrowana licencja komercyjna, jednak jest konieczność ponownego zarejestrowania licencji (np. w przypadku zmiany klucza licencyjnego), należy wykonać następujące kroki:

   Wejdź na dysk C komputera, następnie do folderu Użytkownicy (lub Users) oraz znaleźć folder, który ma nazwę taką, jak nazwa konta na komputerze (nazwa używana przy logowaniu do komputera). W tym folderze znajduje się folder „Gardenphilia”, z którego należy usunąć plik pref.pro. Następnie z folderu DESIGNER, który również znajduje się w folderze Gardenphilia, proszę usunąć plik licence.key. Gdy pliki będą usunięte, po otwarciu programu pojawi się okno, w którym będzie możliwość zarejestrowania licencji kluczem oraz ustawienia nowego hasła.

 • Brak reakcji po kliknięciu przycisku „Aktywuj klucz” 

  • upewnij się, że komputer ma dostęp do internetu,

  • wyłącz zaporę systemu Windows i program antywirusowy  (czasem wymaga to restartu systemu dla antywirusa pracującego w tle).


3. Windows 11: Ostrzeżenie przed uruchomieniem aplikacji usługi Windows Defender

Jeżeli przy próbie uruchomienia programu pojawia się poniższy komunikat usługi Windows Defender:

Windows Defender (Zabezpieczenia Windows)

należy kliknąć „Więcej informacji”, a następnie „Uruchom mimo to”.

Gwarantujemy, że aplikacja Gardenphilia DESIGNER jest w pełni bezpieczna.

4. Windows 10/11: Prawidłowe ustawienie karty graficznej

Sprawdź, czy Twoja karta graficzna znajduje się w zestawieniu rekomendowanych przez nas kart graficznych do pracy w programie.

Pamiętaj, że karta grafiki działa z najlepszą wydajnością po podłączeniu komputera do zasilania (ze względu na duży obór mocy).

Ustawienia karty graficznej dla Windows 10 w celu poprawienia wydajności pracy programu Gardenphilia DESIGNER (dotyczy kart dedykowanych)

Przejdź do ustawień systemowych. W tym celu wysuń menu Start i kliknij w ikonę ustawień.

Po przejściu do ustawień systemowych udaj się do sekcji System, a następnie z menu bocznego po lewej stronie wybierz zakładkę Ekran. Przewiń listę ustawień ekranowych na sam dół, gdzie znajdziesz opcję Ustawienia grafiki. Kliknij w ten odnośnik.

zrzut1
Pojawi się ekran z preferencjami dotyczącymi grafiki. W tym miejscu możesz dodać na listę program Gardenphilia DESIGNER, a następnie przypisać mu, jeżeli jest taka możliwość, dedykowaną kartę graficzną (zamiast zintegrowanej).

W pierwszym okienku wybierz Aplikacja klasyczna, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

zrzut1

W nowym oknie wskaż plik .exe programu Gardenphilia DESIGNER 2 znajdujący się w następującej lokalizacji: C:\Pliki programów (x86)\Gardenphilia DESIGNER 2.

Następnie kliknij w przycisk Opcje obok ikony programu. Spowoduje to otwarcie nowego okna, w którym znajdują się informację o tym, jaka karta graficzna jest przypisana do wybranego trybu.

zrzut1

Często w trybie oszczędzania energii używana jest zintegrowana karta graficzna, natomiast w trybie wysokiej wydajności wykorzystywana jest dedykowana karta graficzna.

Jeżeli chcesz wymusić w programie użycie dedykowanej karty graficznej, zaznacz pole Wysoka wydajność i kliknij Zapisz.

zrzut1

Po potwierdzeniu ustawień i zamknięciu okna, system Windows 10 będzie decydować o tym, jaka karta graficzna jest wykorzystywana w programie na podstawie Twoich preferencji. Jeżeli w przyszłości zechcesz dokonać zmian, to wystarczy udać się w to samo miejsce i zmienić kartę graficzną lub usunąć program z listy.

Pamiętaj także, aby mieć zainstalowane najnowsze sterowniki karty graficznej.

Włącznie opcji planowania przyspieszanego sprzętowo procesora GPU

Zależnie od aktualizacji Windows 10, którą posiadasz, możesz mieć dostęp do funkcji planowania przyspieszanego sprzętowo procesora GPU (opcję tę dodano w sterownikach dla kart graficznych Nvidii i najnowszych driverach AMD).

Aby włączyć tę opcję, przejdź do ustawień systemowych. W tym celu wysuń menu Start i kliknij w ikonę ustawień.

Po przejściu do ustawień systemowych udaj się do sekcji System, a następnie z menu bocznego po lewej stronie wybierz zakładkę Ekran. Przewiń listę ustawień ekranowych na sam dół, gdzie znajdziesz opcję Ustawienia grafiki. Kliknij w ten odnośnik.

zrzut1

Jeżeli w Twoim systemie dostępna jest opcja planowania przyspieszanego sprzętowo procesora GPU, będzie ona widoczna w górnej części okna Ustawień grafiki. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, włącz ją poprzez kliknięcie w suwak znajdujący się przy tej opcji.

zrzut1

Po kliknięciu w suwak opcja przestawi się na Włączone. Po zmianie tej opcji należy ponownie uruchomić komputer.

5. Windows 10/11: Brak widoku 3D (czarny ekran) w programie

Jeżeli po przejściu na zakładkę Widok 3D widoczny jest w programie jedynie czarny ekran:

 1. Sprawdź, jaką wersję wtyczki AdobeAIR posiadasz.

  Problem z widokiem 3D może występować przy wersji 33.1 AdobeAIR. Jeżeli taką wersję wtyczki posiadasz, odinstaluj ją, a następnie pobierz z naszej strony AdobeAIR w wersji 32.00.116.

  Link do pobrania wtyczki dla Windows: https://gardenphilia.com/pro/AdobeAIRInstaller.exe

  Link do pobrania wtyczki dla systemu macOS: https://gardenphilia.com/pro/AdobeAIR.dmg

 2. Jeżeli posiadasz wersję 32.00.116 wtyczki AdobeAIR, sprawdź, czy karta graficzna w Twoim komputerze spełnia wymagania do pracy w programie: https://gardenphilia.com/wsparcie/wymagania-systemowe/

6. macOS: Problem z wpisywaniem literek E oraz D w programie

macOS SONOMA:
(jeżeli posiadasz starszą wersję systemu, przewiń w dół)

Jeżeli podczas wpisywania w programie literki E pojawia się okno z emotikonami i symbolami, a podczas wpisywania literki D rozpoczyna się nagrywanie głosu, proszę zastosować się do poniższej instrukcji, która pozwoli na zmianę ustawionych systemowo skrótów klawiszowych dla aplikacji.

Otwórz Preferencje systemowe . Następnie na bocznym menu wybierz Klawiatura. Kliknij w przycisk Skróty klawiszowe.

W menu po lewej stronie wybierz Skróty aplikacji. Następnie kliknij przycisk z symbolem plusa.

W otwartym okienku w rozwijanym menu Wszyskie aplikacje wybierz program Gardenphilia DESIGNER.

W polu Tytuł menu wpisz: Emoji i symbole. W polu Skrót klawiszowy wpisz dowolny skrót klawiszowy – najlepiej przycisk command+literka, np. command+T (nie może to być skrót systemowy), następnie kliknij przycisk Gotowe.

Kliknij ponownie w ikonę z symbolem plusa.

Powtórz powyższą czynność, aby ustanowić nowy skrót klawiszowy dla polecenia Uruchom Dyktowanie… . Tym razem wpisz inny skrót klawiaturowy, np. command+Y.

Zatwierdź przyciskiem Gotowe.

_______________________________________

STARSZE WERSJE SYSYEMU macOS:

Jeżeli podczas wpisywania w programie literki E pojawia się okno z emotikonami i symbolami, a podczas wpisywania literki D rozpoczyna się nagrywanie głosu, proszę zastosować się do poniższej instrukcji, która pozwoli na zmianę ustawionych systemowo skrótów klawiszowych dla aplikacji.

Otwórz Preferencje systemowe . Następnie wybierz Klawiatura.

Przejdź do zakładki Skróty.

W menu po lewej stronie wybierz Skróty aplikacji. Następnie kliknij przycisk z symbolem plusa. 

W otwartym okienku w rozwijanym menu Aplikacja wybierz program Gardenphilia DESIGNER. 

W polu Nazwa menu wpisz: Emoji i symbole. 

W polu Skrót klawiszowy wpisz dowolny skrót klawiszowy – najlepiej przycisk command+literka (nie może to być skrót systemowy), następnie kliknij przycisk Dodaj. 

Kliknij ponownie w ikonę z symbolem plusa i powtórz powyższą czynność, aby ustanowić nowy skrót klawiszowy dla polecenia Uruchom Dyktowanie… . 

Zatwierdź przyciskiem Dodaj.

 

7. macOS: Brak odpowiedzi programu podczas wczytywania podkładu lub modelu 3D

Jeżeli po wybraniu narzędzia Dodaj do projektu plik obrazu 2D lub Dodaj do projektu plik modelu 3D i pojawieniu się okna dialogowego program przestaje odpowiadać, należy zainstalować najnowszą aktualizację systemu macOS: Monterey 12.3 lub wyższą.