fbpx
Skip to main content

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU Gardenphilia.com

WSTĘP

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Gardenphilia.com. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację poniższych zasad regulaminu.

DEFINICJE

Operator – Operatorem i właścicielem serwisu jest firma Gardenphilia.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-972, przy ul. Sarmackiej 10B/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000376054, NIP 951-233-11-76, Regon 142749340.

Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Gardenphilia.com.

Zamawiający – osoba lub firma, która składa zamówienie na jakikolwiek produkt lub usługę oferowaną przez firmę Gardenphilia.com Sp. z o.o.

Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się miejsce w serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Gardenphilia.com może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia, projekty i inne elementy związane z zarejestrowaniem w serwisie.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu z poszanowaniem innych osób oraz obowiązującego prawa.

Wersja amatorska (bezpłatna) serwisu nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych.

Zabronione jest:

  • umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych i naruszających zasady etykiety,
  • umieszczanie przez użytkowników w serwisie materiałów naruszających prawem chronione dobra osób trzecich, w szczególności naruszających czyjekolwiek prawa autorskie,
  • wykorzystywanie przez użytkowników serwisu w celach komercyjnych lub promocyjnych – w szczególności wykorzystywanie serwisu do rozsyłania reklam towarów, usług, reklam komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

Operator zastrzega sobie prawo do usuwania treści wprowadzonych przez użytkowników oraz zablokowania konta użytkownikom, również w przypadku złamania powyższych zasad.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do serwisu, materiałów graficznych, dźwiękowych, tekstowych, wideo i innych nalezą do Operatora i nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane w części ani w całości z wyjątkiem użytku osobistego.

Umieszczając w serwisie swoje projekty, ich opisy, oraz komentarze, pytania i odpowiedzi, a także wszelkie inne materiały graficzne, dźwiękowe, tekstowe i wideo, autorzy zgadzają się na nieodpłatne udostępnienie licencji do ich wykorzystania w serwisie Operatora oraz w celach promocyjnych serwisu.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • żadne szkody wynikłe w wyniku używania bądź nieużywania tego serwisu,
  • treści publikowane przez użytkowników,
  • błędy i przerwy w dostępności serwisu, włączając w to utratę danych.

PRYWATNOŚĆ

Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Gardenphilia.com, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

INFORMACJE HANDLOWE

Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych poprzez otrzymywanie informacji o charakterze handlowym. Zgoda ta jest wyrażona poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymywać newsletter”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do powyższego Regulaminu informując o tym użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji. Zmiany te wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-15

_________________________________

WARUNKI ZAKUPU PROGRAMU Gardenphilia DESIGNER

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia na zakup licencji programu oraz innych produktów oferowanych przez firmę Gardenphilia.com Sp. z o.o. odbywa się poprzez sklep internetowy firmy pod adresem: https://sklep.gardenphilia.com lub mail’em, gdzie należy określić ilość zamawianych stanowisk oraz podać dane do faktury.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie w formie elektronicznej mail’em faktury Pro Forma (wysyłanej automatycznie przez system fakturujący)  oraz faktury VAT generowanej i wysyłanej do Zamawiającego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Po otrzymaniu zamówienia przez firmę Gardenphilia.com Sp. z o.o. klient otrzymuje mail’em fakturę Pro Forma. Na tej podstawie dokonuje płatności na podany na fakturze Pro Forma rachunek bankowy. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Gardenphilia.com Sp. z o.o. zostaje przygotowana indywidualna licencja w wersji elektronicznej, a następnie link z programem wraz z fakturą VAT i dokumentami licencyjnymi , które zostają wysłane Zamawiającemu mail’em.

PRYWATNOŚĆ

Dokonując zakupu programu w firmie Gardenphilia.com Sp. z o.o., Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO w celach realizacji zamówienia, realizacji działania programu i obsługi po sprzedaży, a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

ZWROT PROGRAMU

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) kupując program Gardenphilia DESIGNER nie ma możliwości jego zwrotu. Program Gardenphilia DESIGNER jest oprogramowaniem, które chronią prawa autorskie, a licencja programu jest przygotowywana indywidualnie dla każdego klienta.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dokonując zakupu programu, klient wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

LICENCJA I KLUCZ LICENCYJNY

Licencja programu jest bezterminowa i uzależniona w przypadku licencji online od utrzymania serwera. Przeniesienie licencji na inny sprzęt lub system możliwe jest poprzez rejestrację stanowiska nowym kluczem licencyjnym. W tym celu należy zwrócić się do Gardenphilia.com sp. z o.o. z prośbą o udostępnienie nowego klucza licencyjnego. Wnioski o klucz realizowane są w godzinach pracy firmy tj. poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00.

SZKOLENIA

Zakupione szkolenie należy wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Po tym czasie firma nie gwarantuje przeprowadzenia szkolenia na aktualnej wersji licencji użytkownika.

Na szkoleniu stacjonarnym niezbędne jest posiadanie swojego komputera z zainstalowanym programem Gardenphilia DESIGNER.
 
W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik szkolenia zobowiązany jest poinformować o swojej nieobecności najpóźniej 3 dni robocze przed szkoleniem. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku – szkolenie przepada ze względu na poniesione przez firmę koszty jego organizacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do powyższego regulaminu informując o tym użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji. Zmiany te wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-15